Logistyk

Informacje o kierunku
Zawód: Logistyk
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 214106.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek logistyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku logistyk; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku logistyk należy: dostarczanie właściwego towaru, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku logistyk, mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i samolotowej. Absolwenci kierunku logistyk mogą również znaleźć zatrudnienie w agencjach obsługi portów lotniczych, czy morskich, na stacjach kolejowych , jak również w innych firmach zajmujących się przewozem i przeładunkiem towarów.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język angielski zawodowy

2.

Elementy psychologii i etyki zawodu

3.

Marketing i sztuka negocjacji w logistyce

4.

Podstawy spedycji i transportu

5.

Środki transportu

6.

Podstawy ekonomii

7.

Podstawy prawa transportowego

8.

Zarządzanie działalnością logistyczną

9.

Podstawy logistyki

10.

Systemy informatyczne w logistyce

11.

Ubezpieczenia ładunków

12.

Transport międzynarodowy