Grafik komputerowy

Informacje o kierunku
Zawód: Grafik komputerowy
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalizacji 216601.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek grafik komputerowy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku grafik komputerowy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku grafik komputerowy należy: przygotowywanie i opracowywanie różnych projektów graficznych, wykonywanie oraz nadzorowanie zadań zawodowych wykonywanych za pomocą technik komputerowych na zlecenie wydawnictw i agencji reklamowych. Przygotowywanie projektów multimedialnych i graficznych stron internetowych, opracowywanie materiałów reklamowych, form zewnętrznej publikacji. Ponadto grafik komputerowy posługuję się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej, potrafi wykonać obróbkę cyfrową obrazów rastrowych, jak również zajmuje się dobieraniem do tekstu danej publikacji kroju i stopnia czcionki, interlinii, stylów itp.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku grafik komputerowy, mogą być zatrudnieni w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach grafiki komputerowej, drukarniach, jak również w innych przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem publikacji do druku lub tworzeniem materiałów reklamowych. Ponadto absolwenci kierunku grafik komputerowy mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie udzielania usług graficznych.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Urządzenia techniki komputerowej

2.

Kompozycja i estetyka w grafice

3.

Grafika wektorowa – Morel Drow

4.

Grafika rastrowa – Adobe PhotoSchop

5.

Fotografia cyfrowa – techniki obróbki

6.

Prezentacje multimedialne

7.

Projektowanie i administracje stron internetowych

8.

Skład tekstu

9.

Zajęcia praktyczne