Dekorator wnętrz

Informacje o kierunku
Zawód: Dekorator wnętrz
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalizacji 343202.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek dekorator wnętrz, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku dekorator wnętrz należy: zajmowanie się planowaniem oraz wykonywaniem różnego typu prac dekoracyjnych w biurach, gabinetach, domach, czy sklepach. Absolwent kierunku dekorator wnętrz uzyskuję od klienta niezbędne informacje dotyczące jego wymagań, budżetu, pomysłów i na tej podstawie tworzy wstępny projekt. Dokonuje także wszelkich pomiarów pomieszczeń, doradza klientowi w odniesieniu do wystroju, tj. w zakresie kolorów, mebli, światła, podłogi itp. Dekorator wnętrz potrafi dokonać analizy kosztów i wymagań materiałowych oraz dokonuje różnego typu wizualizację komputerowe.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku dekorator wnętrz, mogą być zatrudnieni w różnych firmach z branży dekoratorskiej, lub mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług z danej branży, bądź mogą być zatrudnieni na umowę dotyczącą konkretnego projektu.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy

2.

Dokumentacja projektowa

3.

Zarys historii architektury i sztuki

4.

Projektowanie architektoniczne

5.

Elementy kompozycji plastycznej

6.

Materiałoznawstwo

7.

Ergonomia

8.

Rysunek odręczny

9.

Projektowanie wnętrz

10.

Kolorystyka i wzornictwo przemysłowe w architekturze

11.

Ekonomika i zarządzanie firmą