Biomasażysta

Informacje o kierunku
Zawód: Biomasażysta
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna „Edukator” realizuje program autorski Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 323003.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek biomasażysta, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku biomasażysta; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,
  • ksero dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku biomasażysta należy: wykonywanie zabiegów za pomocą masażu leczniczego, które pomagają przywrócić pacjentowi równowagę bioenergetyczną przejawiającą się przede wszystkim poprzez poprawę ogólnego stanu zdrowia, spokój, poczucie wewnętrznej harmonii. Biomasażysta znajduje u pacjenta obszary, w których pojawiły się zmiany tkankowe oraz zmiany w punktach refleksyjnych i za pomocą wiedzy o masażu, siły swoich rąk, bioenergii usuwa dolegliwości. Absolwent kierunku biomasażysta sam ustala rodzaj stosowanej terapii. Stosuje masaże różnego typu oraz może dodatkowo stosować aromaterapię, fitoterapię i inne techniki.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej „Edukator”, po ukończeniu kierunku biomasażysta, mogą być zatrudnieni w różnych renomowanych gabinetach, klinikach, sanatoriach, bądź szpitalach, jak również mogą otworzyć prywatną praktykę.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Anatomia i fizjologia człowieka

2.

Zdrowie publiczne

3.

Wybrane zagadnienia kliniczne

4.

Teoria masażu

5.

Fizjoterapia

6.

Pracownia masażu – ćwiczenia

7.

Podstawy rehabilitacji w wybranych jednostkach chorobowych

8.

Podstawy psychologii