Liceum dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.
Naukę w liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub 8-letniej szkoły podstawowej.
Zgodnie z aktualnymi przepisami naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych od drugiej klasy rozpoczynają absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia „średniego” i matury.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Języki obce nauczamy w specjalistycznych pracowniach na różnych poziomach zaawansowania.

Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „EDUKATOR” kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego

Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły

Cykl kształcenia

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do „nowej matury” nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. Może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wykaz przedmiotów                           

Przedmioty nauczania

             Przedmioty w zakresie podstawowym

1.

Język polski

2.

Język obcy nowożytny – angielski, niemiecki lub rosyjski

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka

           Przedmioty w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym

 1.

I rozszerzenie – Historia

2

II rozszerzenie – Wiedza o społeczeństwie

 3.

I przedmiot uzupełniający – Przyroda