NOWE LEGITYMACJE

Informujemy, że obecne legitymacje szkolne tracą ważność z dniem 30.09.2016r. i należy je wymienić na nowe wzory, które będą dostepne w sekretariacie szkoły od 12.09.2016r. (należy donieść nowe zdjęcie).

nowe legitymacje